Skip to content Skip to footer

Sahabat bersama berjuang Lawan Kezaliman
Tegakkan Keadilan
bekerja dan berjuang memegang teguh Pancasila,
UUD 1945 dan semua aturan demokrasi universal
Daftar Anggota
Hidup Mulia atau Mati Sahid Allahu Akbar
Merdeka !
Hanya kepada Allah kami menyembah,
dan hanya kepada-Nya pula kami memohon pertolongan.
Daftar Anggota
Untuk Sahabat Ummat se Nusantara Berteriaklah
saat melihat
kezaliman
Anak muda tidak boleh diam.
Anak muda Indonesia harus berteriak
ketika melihat kezaliman!
Daftar Anggota
Socials
Berkumpullah dengan Orang-orang Baik dalam satu perjuangan

Bergabung di partai ummat

Anak muda tidak boleh diam. Anak muda Indonesia harus berteriak ketika melihat kezaliman! Di Partai Ummat Sahabat dapat menyalurkan aspirasi dijalur yang benar. Partai ummat juga terbuka untuk semua golongan dan terbuka untuk tidak hanya Muslim”
UMMAT Harus Bersuara Lebih Tegas

An-Nahyu ‘an Al Dzulmi

menjalankan (Al-Amru bi al-‘Adli) dan (An-Nahyu ‘an Al Dzulmi) Yakni menegakkan Kedilan dan memberantas Kezaliman. Bila yang pertama bergerak lebih pada tataran personal, familial dan komunal, maka yang kedua bergerak lebih pada tataran nasional dan berkaitan erat dengan masalah kekuasaan.

Last Year Humanum Parade

[ess_grid alias="festival-petition"]

Sahabat bersama berjuang Lawan Kezaliman
Tegakkan Keadilan
bekerja dan berjuang memegang teguh Pancasila,
UUD 1945 dan semua aturan demokrasi universal
Daftar Anggota
Hidup Mulia atau Mati Sahid Allahu Akbar
Merdeka !
Hanya kepada Allah kami menyembah,
dan hanya kepada-Nya pula kami memohon pertolongan.
Daftar Anggota
Untuk Sahabat Ummat se Nusantara Berteriaklah
saat melihat
kezaliman
Anak muda tidak boleh diam.
Anak muda Indonesia harus berteriak
ketika melihat kezaliman!
Daftar Anggota
Socials
Berkumpullah dengan Orang-orang Baik dalam satu perjuangan

Bergabung di partai ummat

Anak muda tidak boleh diam. Anak muda Indonesia harus berteriak ketika melihat kezaliman! Di Partai Ummat Sahabat dapat menyalurkan aspirasi dijalur yang benar. Partai ummat juga terbuka untuk semua golongan dan terbuka untuk tidak hanya Muslim”
UMMAT Harus Bersuara Lebih Tegas

An-Nahyu ‘an Al Dzulmi

menjalankan (Al-Amru bi al-‘Adli) dan (An-Nahyu ‘an Al Dzulmi) Yakni menegakkan Kedilan dan memberantas Kezaliman. Bila yang pertama bergerak lebih pada tataran personal, familial dan komunal, maka yang kedua bergerak lebih pada tataran nasional dan berkaitan erat dengan masalah kekuasaan.

Last Year Humanum Parade

[ess_grid alias="festival-petition"]

Sahabat bersama berjuang Lawan Kezaliman
Tegakkan Keadilan
bekerja dan berjuang memegang teguh Pancasila,
UUD 1945 dan semua aturan demokrasi universal
Daftar Anggota
Hidup Mulia atau Mati Sahid Allahu Akbar
Merdeka !
Hanya kepada Allah kami menyembah,
dan hanya kepada-Nya pula kami memohon pertolongan.
Daftar Anggota
Untuk Sahabat Ummat se Nusantara Berteriaklah
saat melihat
kezaliman
Anak muda tidak boleh diam.
Anak muda Indonesia harus berteriak
ketika melihat kezaliman!
Daftar Anggota
Socials
Berkumpullah dengan Orang-orang Baik dalam satu perjuangan

Bergabung di partai ummat

Anak muda tidak boleh diam. Anak muda Indonesia harus berteriak ketika melihat kezaliman! Di Partai Ummat Sahabat dapat menyalurkan aspirasi dijalur yang benar. Partai ummat juga terbuka untuk semua golongan dan terbuka untuk tidak hanya Muslim”
UMMAT Harus Bersuara Lebih Tegas

An-Nahyu ‘an Al Dzulmi

menjalankan (Al-Amru bi al-‘Adli) dan (An-Nahyu ‘an Al Dzulmi) Yakni menegakkan Kedilan dan memberantas Kezaliman. Bila yang pertama bergerak lebih pada tataran personal, familial dan komunal, maka yang kedua bergerak lebih pada tataran nasional dan berkaitan erat dengan masalah kekuasaan.

Last Year Humanum Parade

[ess_grid alias="festival-petition"]