Lawan Kezaliman Tegakkan Keadilan

Berkumpul dan bergabunglah dengan para sahabat untuk berjuang bersama dalam
Melawan Kezaliman &
Menegakkan Keadilan

Mengundang Warga Jawa Timur

Lawan Kezaliman Tegakkan Keadilan

Berkumpul dan bergabunglah dengan para sahabat untuk berjuang bersama dalam
Melawan Kezaliman &
Menegakkan Keadilan

MUKADDIMAH

Kitab Suci Al-Qur’an mendorong umat beriman. Agar dalam mengarungi kehidupan di dunia, mereka senantiasa melaksanakan dua perintah Allah SWT secara serentak. Pertama melakukan (Al-Amru bi al-ma’ruf) dan (Al-Nahyu ‘an al-munkar) Yakni memerintahkan tegaknya kebajikan dan memberantas keburukan.

Yang kedua menjalankan (Al-Amru bi al-‘Adli) dan (An-Nahyu ‘an Al Dzulmi) Yakni menegakkan Kedilan dan memberantas Kezaliman. Bila yang pertama bergerak lebih pada tataran personal, familial dan komunal, maka yang kedua bergerak lebih pada tataran nasional dan berkaitan erat dengan masalah kekuasaan.

Sejarah umat manusia menunjukan bahwa hanya negara yang mampu melakukan kezaliman kolosal, tetapi sebaliknya pula, hanya negara yang dapat menegakkan keadilan secara merata. Dengan memiliki sarana dan aparat yang lengkap serta kekuasaan yang paling besar, negara dapat melancarkan kezaliman politik, kezaliman ekonomi, kezaliman sosial, kezaliman hukum, bahkan kezaliman kemanusiaan.

Namun hanya negara pula yang dapat menegakkan Keadilan bagi semua rakyatnya. Semua tergantung pada pemerintah yang sedang berkuasa, apakah sedang membela kepentingan rakyat, atau sebaliknya sedang membela kepentingan konglomerat dan korporatokrat. Partai baru nanti insya Allah bertekad akan bekerja dan berjuang bersama anak bangsa lainnya melawan Kezaliman dan menegakkan Keadilan.

Partai baru nanti akan bekerja dan berjuang memegang teguh Pancasila, UUD 1945 dan semua aturan demokrasi universal. Akhirnya, hanya kepada Allah kami menyembah, dan hanya kepada-Nya pula kami memohon pertolongan.

Allahu Akbar

Merdeka !

DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI UMMAT JAWA TIMUR

Agenda Mendesak Bangsa, Selamatkan Indonesia!

Kami mengajak segenap Rakyat untuk bersatu Melawan Kezaliman & Menegakkan Keadilan

Risalah Kebangsaan
Amien Rais

Pernyataan ini adalah pemikiran Amien Rais yang terbagi dalam beberapa video. Tersedia di dalam video IG TV, Youtube dan podcast di Spotify di Amien Rais Official Mulai Hari ini!

Menunggu Jawaban Istana

TNI, Dengarkan Pesan Jendral Soedirman

Tuntutan Tim Pegawal Peristiwa Pembunuhan 6 Laskas FPI

MUKADDIMAH PARTAI UMMAT

Dua perintah Allah dalam mukadimah itu yakni Al-Amru bil ma’ruf dan An-Mahyu’anil munkar, dan Al-Amru bil ‘adli dan An-Nahya’ anudzulimi.