Skip to content Skip to footer

Bergabung Dengan Partai Ummat!

Ayo Ikut Crowdfunding di Partai Ummat! Semua Pendapatan Akan Digunakan Untuk Perjuangan Partai Ummat.

MUKADDIMAH

Kitab Suci Al-Qur’an mendorong umat beriman. Agar dalam mengarungi kehidupan di dunia, mereka senantiasa melaksanakan dua perintah Allah SWT secara serentak. Pertama melakukan (Al-Amru bi al-ma’ruf) dan  (Al-Nahyu ‘an al-munkar) Yakni memerintahkan tegaknya kebajikan dan memberantas keburukan.

Yang kedua menjalankan (Al-Amru bi al-‘Adli) dan (An-Nahyu ‘an Al Dzulmi) Yakni menegakkan Kedilan dan memberantas Kezaliman. Bila yang pertama bergerak lebih pada tataran personal, familial dan komunal, maka yang kedua bergerak  lebih pada tataran nasional dan berkaitan erat dengan masalah kekuasaan.

Sejarah umat manusia menunjukan bahwa hanya negara yang mampu melakukan kezaliman kolosal, tetapi sebaliknya pula, hanya negara yang dapat menegakkan keadilan secara merata. Dengan memiliki sarana dan aparat yang lengkap serta kekuasaan yang paling besar, negara dapat melancarkan kezaliman politik, kezaliman ekonomi, kezaliman sosial, kezaliman hukum, bahkan kezaliman kemanusiaan.

Namun hanya negara pula yang dapat menegakkan Keadilan bagi semua rakyatnya. Semua tergantung pada pemerintah yang sedang berkuasa, apakah sedang membela kepentingan rakyat, atau sebaliknya sedang membela kepentingan konglomerat dan korporatokrat. Partai Ummat nanti insya Allah bertekad akan bekerja dan berjuang bersama anak bangsa lainnya melawan Kezaliman dan menegakkan Keadilan.

Partai Ummat nanti akan bekerja dan berjuang memegang teguh Pancasila, UUD 1945 dan semua aturan demokrasi universal. Akhirnya, hanya kepada Allah kami menyembah, dan hanya kepada-Nya pula kami memohon pertolongan.

Allahu Akbar

Merdeka !

Amien Rais untuk Indonesia

Risalah Kebangsaan Amien Rais

Pernyataan ini adalah pemikiran Amien Rais yang terbagi dalam beberapa video. Tersedia di dalam video IG TV, Youtube dan podcast di Spotify di Amien Rais Official Mulai Hari ini!